CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA GIA ĐÌNH PHẤN HƯNG VIỆT NAM!

 

“KẾT NỐI CHO PHẤN HƯNG” 

KHẢI TƯỢNG CỦA CHÚNG TÔI:
"DÂN TỘC VIỆT NAM THẤY VÀ KINH NGHIỆM SỰ PHẤN HƯNG"
Thành viên trong Gia Đình Phấn Hưng (VRF) là những người đồng ý rằng:Ân điển của Đức Chúa Trời là con đường duy nhất để Cơ-đốc-nhân kinh nghiệm đời sống phấn hưng và chúng tôi kết ước cùng nhau sống và công bố lẽ thật về “Công Tác Hoàn Tất Của Chúa Giê-su Trên Thập Tự Giá” hầu qua đó đem lại sự phấn hưng cho Hội thánh và cộng đồng.

 

“NẾU MUỐN NHÌN THẤY HỘI THÁNH VÀ DÂN TỘC VIỆT NAM ĐƯỢC PHẤN HƯNG THÌ CHÚNG TA HÃY CÙNG NHAU TÔN CAO CÔNG VIỆC HOÀN TẤT CỦA CHÚA GIÊ-SU NƠI TÒA GIẢNG” 

Dưỡng Linh Mỗi Ngày

Bạn thấy gì?

  “Bởi vậy ta nói cùng các ngươi: Mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban...

Không có việc gì làm, chỉ tin mà thôi

“Chúng thưa rằng: Chúng tôi phải làm chi cho được làm công việc Đức Chúa Trời? 29 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Các ngươi...

Chúa Giê Su biết rõ điều bạn trải nghiệm

  “Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn có một thầy tế...
1 | 2 >>

Bài Giảng

Ý NGHĨA THẬT CỦA 1 GIĂNG 1:9

Cả Tân ước, chỉ có một câu Kinh thánh nói “nếu chúng ta phải xưng tội mình” thì Ngài làm cho chúng ta sạch...

Nợ của bạn đã được trả

“Bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài” (Hê bơrơ 10:22). Tôi muốn...

CHÚA Ở CÙNG BẢO VỆ BẠN

Đừng sợ, vì ta ở với ngươi; chớ kinh khiếp, vì ta là Đức Chúa Trời ngươi! Ta sẽ bổ sức cho ngươi; phải, ta sẽ giúp đỡ...
1 | 2 >>